Nasze projekty

Wolność osobista ma kluczowe znaczenie dla jakości kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego, a tym samym dla demokracji.

To szerokie pojęcie wolności osobistej zawiera także stopień wolności, jaką każda/każdy z nas daje sobie sama/sam. Jak wiadomo z rozważań Michela Foucaulta, ta wolność może być bardzo okrojona, jeśli jednostki od najmłodszych lat upychane są w ścisłe zasady i struktury instytucji. Sposób w jaki jednostka traktuje siebie oraz stopień wolności, jaki daje sobie samej, są istotnym punktem wyjścia dla funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. W Fundacji Sztuka Wolności przyglądamy się temu, jak same/sami siebie traktujemy i na co sobie pozwalamy, a także – jak ludzie kreują swój wizerunek zamiast poznać swoją dogłębną istotę z jej mocnymi i tak zwanymi słabymi stronami i rozwijać swoje rzeczywiste potencjały. Dlatego Fundacja podejmuje także działania w celu wspierania jej beneficjentek / beneficjentów w odkrywaniu i rozwijaniu ich potencjałów.

Nasze projekty dotyczą zatem szeroko pojętej wolności i odbywają się w ramach pięciu obszarów tematycznych, o których mogą przeczytać Państwo w każdej z poniższych zakładek.