Pałac w Sztynorcie

Mar 13, 2020 | Projekty

Pałac w Sztynorcie

Mar 13, 2020 | Projekty

Od stycznia 2019 roku Fundacja Sztuka Wolności uczestniczy w grupie roboczej utworzonej przy ambasadzie RFN w Warszawie a mającej na celu rewitalizację pałacu w Sztynorcie.

W prace koncepcyjne grupy roboczej zaangażowały się osoby posiadające wiedzę ekspercką w swoich dziedzinach (m.in. takich jak konserwacja zabytków, historia, kulturoznawstwo), a także osoby piastujące ważne stanowiska – jak konsul generalna RFN Cornelia Pieper i marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, sprawujący niegdyś funkcję wójta gminy Ostróda, w której mieści się nasza siedziba.

Wspólnymi siłami przywracamy dawny blask i jednocześnie nadajemy nowy charakter posiadłości należącej niegdyś rodu von Lehndorff.
Dzięki tej inicjatywie prace w pałacu już trwają i toczą się pod nadzorem konserwatorów zabytków, a pod koniec roku 2019 niemiecki Bundestag przyznał drugą transzę o wartości 500 tys euro na cele rewitalizacyjne.

Pałac w Sztynorcie jest nie tylko perłą architektoniczną otoczoną pięknym parkiem. To przede wszystkim miejsce historyczne, związane z niemieckim ruchem oporu. To między innymi w tym pałacu prowadzono tajne rozmowy i planowano zamach na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu, którego próbę przeprowadzono 20 lipca 1944 roku z udziałem Heinricha von Lehndorffa. Historię nieudanego zamachu w Wilczym Szańcu – ówczesnej siedzibie Führera, która znajduje się nieopodal Sztynortu – pokazuje film Walkiria z Tomem Cruise’m wcielającym się w Clausa hrabiego Schenka von Stauffenberga. Dla wielu osób Sztynort/Steinort stał się wówczas miejscem symbolicznym, realizującym europejską ideę pokoju i wspólnoty.

Fundacja Sztuka Wolności – ze względu na swoją misję – współtworzy wieloletni program kulturalno-edukacyjny dla pałacu. Pierwsze działania, w których fundacja wzięła udział, odbyły się w sierpniu 2020 r. Piszemy o nich w Aktualnościach tutajtutaj.

Będąc organizacją promującą koncepcję wolności, wierzymy, że wspólna historia i wspólne dziedzictwo kulturowe to cenna skarbnica, z której możemy czerpać bez względu na narodowość, język ojczysty, płeć czy wiek. Jest to dziedzictwo europejskie, które warto pielęgnować.