Pałac w Sztynorcie

mar 13, 2020 | Projekty

Od stycznia 2019 roku Fundacja Sztuka Wolności uczestniczy w grupie roboczej utworzonej przy ambasadzie RFN w Warszawie a mającej na celu rewitalizację pałacu w Sztynorcie.

W prace koncepcyjne grupy roboczej zaangażowały się osoby posiadające wiedzę ekspercką w dziedzinach takich jak konserwacja zabytków, historia, kulturoznawstwo.  Przewodniczącą grupy jest konsul generalna RFN Cornelia Pieper. Grupa działa przy ambasadzie RFN w Warszawie, gdzie w miarę możliwości także odbywa swoje spotkania.

19 sierpnia 2021 roku, podczas spotkania grupy roboczej „Sztynort” Sztynorcie powołano grupę ekspercką do spraw opracowania koncepcji użytkowania pałacu w Sztynorcie pod kątem merytorycznym.

W skład grupy wchodzą członek zarządu Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony zabytków Kultury prof. Dieter Bingen, były dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i współzałożyciel olsztyńskiej fundacji „Borussia” prof. Robert Traba, były dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda oraz fundatorka i prezeska Fundacji Sztuka Wolności Olga Żmijewska.

Wspólnymi siłami przywracamy dawny blask i jednocześnie nadajemy nowy charakter posiadłości należącej niegdyś rodu von Lehndorff.
Dzięki tej inicjatywie prace w pałacu już trwają i toczą się pod nadzorem konserwatorów zabytków oraz pod kierownictwem inżyniera prof. Wolframa Jägera. Niemiecki Bundestag przyznał trzy transze o wartości 500 tys euro każda na cele rewitalizacyjne.

Pałac w Sztynorcie jest nie tylko perłą architektoniczną otoczoną pięknym, kilkusetletnim parkiem. To przede wszystkim miejsce historyczne, związane z niemieckim ruchem oporu. To między innymi w tym pałacu prowadzono tajne rozmowy i planowano zamach na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu, którego próbę przeprowadzono 20 lipca 1944 roku z udziałem Heinricha von Lehndorffa. 

Dla wielu osób Sztynort/Steinort stał się wówczas miejscem symbolicznym, realizującym europejską ideę pokoju i wspólnoty.

Fundacja Sztuka Wolności – ze względu na swoją misję – współtworzy wieloletni program kulturalno-edukacyjny dla pałacu. Pierwsze działania, w których fundacja wzięła udział, odbyły się w sierpniu 2020 r. Piszemy o nich na bieżąco w Aktualnościach. 

Będąc organizacją promującą koncepcję wolności, wierzymy, że wspólna historia i wspólne dziedzictwo kulturowe to cenna skarbnica, z której możemy czerpać bez względu na narodowość, język ojczysty, płeć czy wiek. Jest to dziedzictwo europejskie, które warto pielęgnować.