Wolność jest faktem, ale korzystanie z niej jest sztuką.​

Erich Fromm już w 1941 roku pisał o ucieczce od wolności. Była to Jego próba zrozumienia spustoszenia, jakiego dokonywali obywatele i obywatelki demokratycznych państw Europy.
To właśnie tytuł tego słynnego dzieła był inspiracją dla nazwy naszej fundacji, a myśl Ericha Fromma pozostaje nam bardzo bliska. Jego Mieć czy być, a także O sztuce miłości są dla nas drogowskazami w działaniach fundacji.

Najnowsze aktualności

Nasze projekty

Fundacja Sztuka Wolności ma na celu tworzenie mostów pomiędzy środowiskami, które w swojej codzienności teoretycznie nie mają szansy się spotkać.

Zrównoważone cele

Fundacja Sztuka Wolności swoimi działaniami dąży do kreowania świata, jako miejsca przyjaznego i pełnego nieograniczonych szans dla wszystkich ludzi. W związku z tym, jednym z najważniejszych dokumentów i drogowskazem działań jest dla nas Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Dokument ten zawiera Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals) i został przyjęty przez wszystkie 193 państw członkowskich ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25.09.2015r. w Nowym Jorku.