Polsko-Ukraińsko-Niemiecki Salon Kultury

kwi 20, 2023 | Projekty

Polsko-ukraińsko-niemiecki salon kultury to projekt aktywizujący lokalną społeczność Idzbarka i okolic oraz trzy spotkania polskich i ukraińskich muzyków. Trzykrotnie – od kwietnia do czerwca – spędzają oni po trzy dni w siedzibie Fundacji Sztuka Wolności w Idzbarku, by wspólnie muzykować, poznawać się i wymieniać pomysłami oraz przygotować program składający się ze specjalnie skomponowanych utworów, a także z tradycyjnej lub współczesnej muzyki z kręgów kultury polskiej, ukraińskiej i niemieckiej/mazurskiej. W atmosferze warsztatów w małej grupie młody, aspirujący ukraiński kompozytor/pianista i aspirująca ukraińska pianistka uczą się od siebie nawzajem, a także od prowadzącej warsztaty nauczycielki muzyki/kompozytorki/multiinstrumentalistki Ani Brody. Ta ostatnia z kolei uczy się od młodego pokolenia osób uchodźczych z Ukrainy i inspiruje się ich wrażeniami, doświadczeniami, a także ich know-how i kompozycjami młodego kompozytora. Ta praca i doświadczenia z warsztatów współtworzą program Salonu Kultury, który odbywa się jako zakończenie każdego z trzech spotkań warsztatowych i na który zapraszanych jest około 15 gości. Na każdy Salon Kultury zapraszane są m.in. uchodźczynie z Ukrainy wraz z dziećmi. Fundacja Sztuka Wolności utrzymuje kontakty z uchodźczyniami z Ukrainy, a w 2022 roku także wspierała je finansowo. Goście Salonu Kultury są zarazem jego współtwórcami i wnoszą coś od siebie. Za każdym razem są to inne osoby. Każdy z trzech salonów poświęcony jest innemu obszarowi kulturowemu, ale zawsze w powiązaniu z regionem Warmii i Mazur, gdzie siedzibę ma Fundacja Sztuka Wolności.

Te trzy obszary kulturowe to kultura polska, ukraińska i wschodniopruska/niemiecka. Wszystkie trzy są obecne na Warmii i Mazurach od wielu dziesięcioleci, jeśli nie stuleci, pokojowo współistniejąc i wpływając na siebie, co nadaje regionowi szczególny charakter. Podczas każdego z trzech popołudni Salonu Kultury koordynatorka projektu oraz występujący muzycy przedstawiają gościom wiedzę historyczną o tej wielokulturowości i historii regionu. Odbywa się to w formie krótkich wykładów, a w szczególności na przykładzie utworów muzycznych i opowieści gości Salonu Kultury. Goście Salonu Kultury wnoszą istotny wkład w te spotkania. Tym samym wszyscy tworzą swoistą mozaikę informacji, doświadczeń, wrażeń. Goście nie są jedynie biernymi konsumentami kultury. Doświadczają raczej, że każdy człowiek tworzy sztukę i kulturę, i robi to już w swoim codziennym życiu. Goście uczestniczą bezpłatnie w profesjonalnym wydarzeniu kulturalnym na wysokim poziomie i są proszeni o wniesienie czegoś od siebie. Może to być napój, potrawa, artefakt/obiekt sztuki lub historia/anegdota związana z tematem danego salonu kulturalnego. Dodatkowo na każdy Salon Kultury zostanie zaproszony gość specjalny, który opowie o danym temacie jako świadek historii, z własnej perspektywy i doświadczenia. Wypowiedzi wszystkich osób tworzą różnorodną całość odzwierciedlającą społeczność zebraną podczas Salonu Kultury. Myślą przewodnią jest narracja danego salonu kulturalnego o kulturze polskiej, ukraińskiej, niemieckiej/wschodniopruskiej w okolicach Idzbarka.

Muzyka podczas Salonu Kultury jest wykonywana m.in. na fortepianie i wiolonczeli. Towarzyszy jej śpiew, w tym w szczególności biały śpiew, który jest tradycyjnym elementem kultury ukraińskiej.

Fundacja Sztuka Wolności wypróbowała już format Salonu Kultury podczas pilotażowej edycji w maju 2022 roku. Relacja tego dnia jest dostępna na naszej stronie internetowej [tu].

Polsko-Ukraińsko-Niemiecki Salon Kultury to dwumiesięczny projekt realizowany wraz z niemieckim Institut für Auslandsbeziehungen (Instytutem Stosunków Kulturalnych z Zagranicą) ifa i finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN. Patronat nad projektem objął konsulat generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Dla Fundacji Sztuka Wolności to prawdziwy zaszczyt!

Pani konsul generalna Cornelia Pieper, z którą współpracujemy m.in. przy projekcie odbudowy pałacu Lehndorffów w Sztynorcie (więcej o tym projekcie tutaj: https://sztukawolnosci.org.pl/palac-w-sztynorcie/), przesłała nam słowo pozdrowienia z okazji inauguracji Polsko-Ukraińsko-Niemieckiego Salonu Kultury. Fundatorka i prezeska Fundacji Sztuka Wolności Olga Żmijewska odczytała list podczas koncertu Salonu Kultury w dniu 30.04.2023 r. Do lektury pięknego, ciepłego słowa pozdrowienia konsul generalnej RFN Cornelii Pieper zapraszamy w odrębnym wpisie, pod tym linkiem: https://sztukawolnosci.org.pl/slowo-pozdrowienia-konsul-generalnej-rfn-w-gdansku-cornelii-pieper/.

Z kolei pod tym linkiem: https://sztukawolnosci.org.pl/kultura-narod-tozsamosc-pomiedzy-zrodlem-cierpien-a-wolnoscia-ekspresji-czlowieka/ ,zapraszamy do lektury polskiego tłumaczenia powitania otwierającego projekt, jakie w dniu 30.04.2023 roku wygłosił Luis Schönecker, oddelegowany do Olsztyna przez niemieckiego partnera projektu Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą ifa. Treść wystąpienia stanowi wspólne stanowisko partnerów projektu, czyli Fundacji Sztuka Wolności i Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą ifa. Została ona oryginalnie spisana w języku niemieckim przez LuisaSchöneckera, a następnie przetłumaczona na język polski przez fundatorkę i prezeskę Fundacji Sztuka Wolności Olgę Żmijewską, która występuje w roli pomysłodawczyni i koordynatorki projektu Polsko-Ukraińsko-Niemiecki Salon Kultury. Luis i Olga wspólnie, dwujęzycznie powitali gości Salonu Kultury.

Te i inne najpiękniejsze momenty pierwszej edycji Salonu Kultury zebraliśmy w poniższym wideo:

Zdjęcia w galerii: Olga Żmijewska i Maciej Maziuk, Fundacja Sztuka Wolności oraz Luis Schönecker, ifa

Terminy spotkań:

Uczestniczki i uczestnik projektu:

Ania Broda, cymbalistka, wokalistka i multiinstrumentalistka, posługująca się techniką białego śpiewu. Komponuje muzykę autorską, interpretuje indywidualnym stylem muzycznym muzykę tradycyjną, realizuje wydawnictwa dedykowane dzieciom i dorosłym. Współtworzyła zespoły Bractwo Ubogich i Kapela Brodow, Sploty. Udziela głosu i dźwięku w wielu wyjątkowych projektach z wyjątkowymi Artystami. Od 2011 r. nagrywa i koncertuje z autorskimi i około-folkowymi projektami muzycznymi.

Izabela Buchowska, jako solistka i kameralistka pojawiła się z koncertami na wszystkich kontynentach oprócz Australii i Antarktydy. Występowała w najsłynniejszych salach koncertowych, m.in. w Carnegie Hall, była gościnną artystką w Juilliard School. Laureatka wielu nagród i stypendiów, m. in MKDiN oraz DAAD – stypendium rządu niemieckiego. Recenzje jej koncertów ukazywały w najważniejszych gazetach w Polsce, Europie i USA. Nagrywa dla radia i telewizji również w Azji i USA. Jako aktorka, wokalistka i wiolonczelistka występuje w musicalu „Once” w Teatrze Muzycznym w Toruniu. Gra na wiolonczeli akustycznej i specjalnie dla niej zaprojektowanej wiolonczeli elektrycznej. Absolwentka uczelni muzycznych w Nowym Jorku, Lubece i w Poznaniu. Pochodzi z Olsztyna, mieszka w Warszawie.

Ostap Kukhar, student kompozycji I roku Akademii Muzycznej w Poznaniu. Urodzony w Kijowie, mieszka w Polsce od maja 2022 roku, gra na fortepianie, jest laureatem wielu konkursów fortepianowych, pisze muzykę różnych gatunków.

Anastassia Oleksandra Liakh, 16-letnia uchodźczyni ze Lwowa, obecnie mieszkająca z matką i młodszą siostrą w Olsztynie, uczennica liceum w Olsztynie, aspirująca pianistka, która brała już udział w pilotażowym projekcie Salonu Kultury w Idzbarku grając dla nas utwór koreańskiego pianisty Yiruma pod tytułem River flows in you.

Olga Żmijewska, kulturoznawczyni, aktywistka lokalna, artystka fotografii, fundatorka i prezeska Fundacji Sztuka Wolności.

Partner:

Dofinansowane przez:

Patronat: