Słowo pozdrowienia konsul generalnej RFN w Gdańsku Cornelii Pieper

maj 10, 2023 | Blog

W dniach 28-30.04.2023 r. w siedzibie Fundacji Sztuka Wolności w Idzbarku zainaugurowaliśmy projekt o tytule Polsko-Ukraińsko-Niemiecki Salon Kultury. Ten dwumiesięczny projekt – realizowany wraz z niemieckim Institut für Auslandsbeziehungen (Instytutem Stosunków Kulturalnych z Zagranicą) ifa i finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN – ma na celu aktywizację lokalnej społeczności Idzbarka oraz okolic poprzez doświadczanie wielokulturowości Warmii i Mazur. Wspólną platformą doświadczania jest muzyka inspirowana trzema obszarami kultury obecnymi na tych terenach – niemieckim, ukraińskim i polskim. Więcej o pięknym koncercie zwieńczającym pierwsze warsztaty w ramach tego projektu piszemy tutaj: https://sztukawolnosci.org.pl/polsko-ukrainsko-niemiecki-salon-kultury-i-edycja/

Patronat nad Polsko-Ukraińsko-Niemieckim Salonem Kultury objął konsulat generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Dla Fundacji Sztuka Wolności to prawdziwy zaszczyt! Pani konsul generalna Cornelia Pieper, z którą współpracujemy m.in. przy projekcie odbudowy pałacu Lehndorffów w Sztynorcie (więcej o tym projekcie tutaj: https://sztukawolnosci.org.pl/palac-w-sztynorcie/), przesłała nam słowo pozdrowienia z okazji inauguracji Polsko-Ukraińsko-Niemieckiego Salonu Kultury. Fundatorka i prezeska Fundacji Sztuka Wolności Olga Żmijewska odczytała list podczas koncertu Salonu Kultury w dniu 30.04.2023 r.

Zapraszamy do lektury pięknego, ciepłego słowa pozdrowienia konsul generalnej RFN Cornelii Pieper poniżej.

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca Zarządu,
szanowni Goście i Uczestnicy Polsko-Niemiecko-Ukraińskiego Salonu Kultury,
szanowni Państwo,
Panie i Panowie!

Serdecznie dziękuję za Państwa niezmiernie miłe zaproszenie do udziału w inauguracyjnym spotkaniu Polsko-Niemiecko-Ukraińskiego Salonu Kultury w Idzbarku. Niezmiernie żałuję, że tym razem inne obowiązki służbowe nie pozwoliły mi przyjechać do Państwa i wygłosić tych słów pozdrowienia osobiście. Być może uda się to przy tej czy innej z kolejnych okazji.

Pragnę serdecznie podziękować inicjatorom i organizatorom za wyjście z pomysłem powołania Salonu Kultury i za zaangażowanie, które pozwoliło pomysł ten wcielić w życie. Dziękuję więc Fundacji Sztuka Wolności, pani Przewodniczącej Oldze Żmijewskiej i całemu jej Zespołowi. Są Państwo dla mnie osobiście, jak i dla całego konsulatu generalnego w Gdańsku jednym z najcenniejszych partnerów w regionie warmińsko-mazurskim, już nie tylko przy naszych wspólnych wysiłkach na rzecz podniesienia z ruiny pałacu w Sztynorcie, ale także przy okazji innych projektów, takich jak Salon Kultury. Moje gorące wyrazy wdzięczności ślę także na adres instytutu ifa za jego wsparcie dla stojącej za projektem idei integracyjnej. A także – to najzupełniej oczywiste! – na adres wszystkich osób muzykujących z Państwem i dla Państwa, w tym młodych artystów z Ukrainy!

 

 

Historia co rusz bierze nagły zakręt, przynosi najróżniejsze zawirowania, w tym te najgorsze – związane z tragediami wojny. Zadaniem ludzi dobrej woli jest wtedy ograniczać szkody, starać się zmniejszać ilość ludzkiej krzywdy, pomagać pokrzywdzonym i strzec prawdy o wydarzeniach dla przyszłych pokoleń, tak aby potrafiły uniknąć popełnienia starych błędów. Zawirowania historii z wczoraj i dziś stworzyły tym razem warunki dla Państwa, jako ludzi dobrej woli właśnie, aby przeszłość i współczesność regionu sobie wzajemnie przybliżyć i wokół tak zmieniającej się – ale poprzez syntezę, a nie wyparcie – tożsamości lokalnej zbudować coś pięknego. Będzie więc u Państwa mowa o dawnej obecności kultury niemieckiej na Warmii, o polskiej współczesności i o przyszłej wspólnej egzystencji Polaków i Ukraińców, którzy w chwili najwyższej potrzeby znaleźli na Warmii i Mazurach nowy, gościnny dom.

Życzę Państwu pięknych i inspirujących chwil spędzonych razem. Niechaj Państwa praca i postawa świeci przykładem!

Dziękuję za uwagę.

Zdjęcia: Luis Schönecker, ifa

Partner:

Dofinansowane przez:

Patronat: