Porozumienie

Paź 11, 2019 | Projekty

Moja wolność nie może ograniczać Twojej wolności.

W jaki sposób przestrzegać tej zasady w relacjach z innymi ludźmi?
Jak nie przekraczać granic wolności osobistej w relacji rodzic-dziecko czy też nauczyciel(ka)-uczeń/uczennica, gdzie łatwo ulec złudzeniu hierarchiczności?

W ramach obszaru „Porozumienie” Fundacja Sztuka Wolności oferuje szereg szkoleń dla różnych grup społecznych.
Bliska jest nam idea Porozumienia bez Przemocy według Marshalla Rosenberga (Nonviolent Communication, NVC) i współpracujemy z trenerkami prowadzącymi warsztaty NVC dla dzieci/młodzieży i dorosłych, w tym szczególnie dla kadry nauczycielskiej.

W ramach projektu „Porozumienie” Fundacja Sztuka Wolności współorganizowała w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuk Pięknych w Warszawie panel dyskusyjny z okazji rozpoczęcia prowadzonej przez ONZ międzynarodowej kampanii Orange the World. Kampania ta ma na celu eliminację przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
Więcej o panelu dyskusyjnym przeczytają Państwo tutaj, w zakładce Aktualności.
Na naszym blogu natomiast znajduje się tekst autorstwa Olgi Żmijewskiej, na podstawie którego prezeska Fundacji Sztuka Wolności wygłosiła swoje wystąpienie panelowe.
Zapraszamy do lektury!

Porozumienie
Porozumienie
Porozumienie