Biblioteka Wolności: Prześniona Rewolucja, Andrzej Leder

maj 31, 2020 | Blog

Dziś pierwszy wpis z cyklu Biblioteki Wolności.
Do cyklu zainspirowała nas przyjaciółka Fundacji Sztuki Wolności nominując naszą fundatorkę do popularnej akcji społecznościowej dzielenia się okładkami książek bez komentarza.
Czasami jednak warto dodać komentarz do książki, która odegrała ważną rolę na czyjejś ścieżce rozwoju.
Tak oto powstał pomysł przeniesienia akcji na naszego bloga.

W ramach Biblioteki Wolności fundatorka Fundacji Sztuka Wolności poleca książki, które odegrały ważną rolę w Jej życiu. Niejednokrotnie są to książki, które zainspirowały Ją do ufundowania Sztuki Wolności i do działań odbywających się za pośrednictwem fundacji.

Zaczynamy od książki opisującej procesy polityczno-społeczne, które bezsprzecznie przyczyniły się do faktu, że kobieta w Polsce ma możliwość ufundowania organizacji pozarządowej. Ba! Nawet kobieta ze wsi. Prześniona rewolucja filozofa kultury Andrzeja Ledera pomaga współczesnym Polkom i Polakom uświadomić sobie, skąd przychodzimy, kim jesteśmy i – być może nawet – dokąd idziemy i dlaczego.

Z okładki książki: W Polsce w latach 1939 – 1956 dokonała się rewolucja społeczna. Okrutna brutalna, narzucona z zewnątrz, ale jednak rewolucja. Niesłychanie głęboko przeorała ona tkankę polskiego społeczeństwa, tworząc warunki do dzisiejszej ekspansji klasy średniej, czyli mieszczaństwa, do najgłębszej być może od wieków zmiany mentalności Polaków: odejścia od mentalności określonej przez wieś i folwark ku tej zdeterminowanej przez miasto i miejski sposób życia.

Ta rewolucja pozostaje jednak nieobecna w świadomości społecznej.

Autor wskazuje na brak tradycji mieszczańskich etnicznych Polek i Polaków, które to tradycje na zamieszkałych przez nich terenach kultywowane były przez osoby utożsamiające się z grupami niemiecką i żydowską. Dodatkowo okres industrializacji, nowoczesności i rozwijającego się mieszczaństwa, a co za tym idzie – także rozwijającej się demokracji – pokrywa się z okresem braku państwowości Polski. Jaki wpływ ma na nas brak państwowości, sprawczości, suwerenności naszych przodków i przodkiń? Czy znamy swoje korzenie? Czy czujemy się z nimi połączone i połączeni? Kim jesteśmy, a kogo udajemy? Czy zdajemy sobie sprawę ze swojej wolności i odpowiedzialności, którą ona oznacza?
Odpowiedzi na te i inne pytania można poszukać właśnie w Prześnionej rewolucji.