Oświadczenie w sprawie naruszenia znaku towarowego Sztuka Wolności przez Badu Media sp. z o.o. prowadzącą m.in. oh.sklep na stronie www.sklep.ohme.pl.

kwi 24, 2024 | Aktualności

Jako fundatorka i prezeska Fundacji Sztuka Wolności niniejszym oświadczam, iż Fundacja Sztuka Wolności, posiadająca wyłączne prawo na znak towarowy Sztuka Wolności (Świadectwo Ochronne nr 331920 na znak towarowy) odcina się od wszelkich działań spółki Badu Media sp. z o.o. reprezentowanej przez pana Daniela Tomasza Welfela (prezes spółki) i panią Małgorzatę Barbarę Ohme (wiceprezes spółki). Sprzedając i promując w mediach społecznościowych warsztaty pod stanowiącą zarejestrowany znak towarowy nazwą Sztuka Wolności spółki Badu Media sp. z o.o. narusza znak towarowy słowno-graficzny R.331920 Sztuka Wolności.

Fundacja Sztuka Wolności została zarejestrowana w dniu 7 maja 2018 roku pod numerem KRS 0000730180 i ma siedzibę w Idzbarku koło Ostródy. Cele statutowe spółki obejmują m.in. promowanie idei i zasad społeczeństwa obywatelskiego; wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, wolności osobistej i obywatelskiej oraz demokracji w Polsce; wyrównywanie szans różnych grup społecznych, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym; promocję kultury i sztuki; emancypację kobiet. Znakomita większość naszych działań jest bezpłatna, a do grupy beneficjentek i beneficjentów ostatnich wydarzeń należą m.in. osoby uchodźcze i młodzież z obszarów wiejskich. Praca fundacji jest finansowana przez prywatnych darczyńców, instytucje i organizacje publiczne, a także za pomocą sprzedaży produktów w naszym sklepie internetowym.

Poprzez nazwę Sztuka Wolności pragniemy podkreślać fakt, że wyrażanie i przeżywanie wolności osobistej jednostki wymaga starań, uważności i konkretnej pracy. Dlatego życie w wolności stanowi swoistą sztukę, której człowiek uczy się przez całe życie. Do sztuki przeżywania życia w wolności należą przede wszystkim odpowiedzialność za swoje czyny i zaniechania, a także świadomość wolności każdej jednostki, a co za tym idzie – przestrzeganie zasad, norm tudzież praw, które chronią wolność naszą i innych istot (nie tylko ludzkich). Należą do nich także prawa własności, w tym własności intelektualnej.

Olga Żmijewska
Fundatorka i prezeska Fundacji Sztuka Wolności