Warsztaty Poniemieckie/Odzyskane w WBP Olsztyn dla studentek Germanistyki

Apr 17, 2024 | Aktuelles

8 kwietnia 2024 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie prezeska Fundacji Sztuka Wolności, kulturoznawczyni Olga Żmijewska oraz menedżerka kultury Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) Chantal Stannik przeprowadziły warsztaty dla studentek germanistyki UWM Germanistyka Olsztyn pod tytułem „Poniemieckie / Odzyskane“. Jest to także tytuł wystawy prac fotograficznych autorstwa Olgi Żmijewskiej, ktòrej część można obejrzeć w czytelni regionalnej WBP Olsztyn.

Podczas warsztatów (w j. niemieckim) studentki poznały genezę określeń „poniemieckie“ i „ziemie odzyskane“ wraz z towarzyszącymi im kontrowersjami. Uczestniczki typowały miasta Warmii i Mazur, w których aktywna jest mniejszość niemiecka oraz zastanawiały się nad kwestią tożsamości narodowej. Przeczytały także fragment niemieckiego przekładu książki Poniemieckie Karoliny Kuszyk (niem. In den Häusern der anderen).

Istotnym aspektem zajęć były kreatywność i wyrażanie się poprzez twórczość. Uczestniczki zastanawiały się nad swoim spojrzeniem na „poniemieckie“ Warmię i Mazury przez

pryzmat wystawy Olgi Żmijewskiej oraz poprzez utworzenie mozaiki z pocztòwek jej autorstwa przedstawiających motywy z regionu.
Czy region, krajobraz, architektura czy przedmioty mogą być w ogóle określane jako „niemieckie“ albo „polskie“? Czy dla osób z mniejszości niemieckiej ich domostwa są „poniemieckie“ czy „niemieckie“? A może po prostu „nasze“?

Fundacja Sztuka Wolności oferuje warsztaty, prelekcje i wystawy fotograficzne, które poszerzają horyzonty. Zapraszamy do współpracy!

Opisane zajęcia są częścią projektu realizowanego przez Fundację Sztuka Wolności we współpracy z Institut für Auslandsbeziehungen @ifa.de i Związkiem Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur @deutscheminderheit_allenstein.

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN.