Fundacja Sztuka Wolności na rzecz rewitalizacji pałacu w Sztynorcie

Dez 14, 2019 | Aktuelles

Fundacja Sztuka Wolności na rzecz rewitalizacji pałacu w Sztynorcie

Dez 14, 2019 | Aktuelles

Rok 2019 upłynął nam m.in. na pracy przy projekcie, którego celem jest rewitalizacja pałacu w Sztynorcie, zaś w 2020 roku będziemy mieli okazję podziwiać jej owoce.

Nasza Fundacja, z prezeską Olgą Żmijewską na czele, została zaproszona w ubiegłym roku do grupy roboczej działającej przy ambasadzie RFN w Warszawie, aby wspólnymi siłami przywrócić dawny blask i nadać nowy charakter posiadłości należącej niegdyś rodu von Lehndorff.
Dzięki tej inicjatywie prace w pałacu już trwają i toczą się pod nadzorem konserwatorów zabytków, a pod koniec roku 2019 niemiecki Bundestag przyznał drugą transzę o wartości 500 tys euro na cele rewitalizacyjne.

Fundacja Sztuka Wolności – ze względu na swoją misję – współtworzy wieloletni program kulturalno-edukacyjny dla pałacu, a pierwsze działania zaplanowane są na lato 2020, m.in. z okazji obchodów próby zamachu w Wilczym Szańcu, który odbył się 20 lipca 1944 roku z udziałem Heinricha von Lehndorffa. Historię nieudanego zamachu w Wilczym Szańcu – ówczesnej siedzibie Führera, która znajduje się nieopodal Sztynortu – pokazuje film Walkiria z Tomem Cruise’m wcielającego się w Clausa hrabiego Schenka von Stauffenberga. Dla wielu osób Sztynort/Steinort stał się wówczas miejscem symbolicznym, realizującym europejską ideę pokoju i wspólnoty.

W prace koncepcyjne grupy roboczej zaangażowało się mnóstwo ekspertów, pasjonatów, a także osób piastujących ważne stanowiska – jak konsul generalna RFN Cornelia Pieper i marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin, sprawujący niegdyś funkcję wójta gminy Ostróda.

Będąc organizacją promującą koncepcję wolności, wierzymy, że wspólna historia i wspólne dziedzictwo kulturowe to cenna skarbnica, z której możemy czerpać bez względu na narodowość, język ojczysty, płeć czy wiek. Jest to dziedzictwo europejskie, które warto pielęgnować.