Umowa współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie

Jan 16, 2024 | News

Nowy rok, nowa szkoła!

Z wielką radością informujemy, iż 15 stycznia 2024 roku Fundacja Sztuka Wolności podpisała umowę współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie w zakresie przeprowadzenia w placówce cyklu warsztatów slamu poetyckiego.

Prezeska Fundacji Sztuka Wolności odwiedziła placówkę i przekazała na ręce jej dyrektorki pani Izabeli Milan nasz Kalendarz Wolności. Dziękujemy zaprzyjaźnionej Fundacji POMOC w komunikowaniu się za wsparcie przy nawiązaniu tej współpracy i przy organizacji warsztatów.

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie tworzą IX Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 25 i Przedszkole Miejskie nr 8. Zespół liczy 1150 uczennic i uczniów, w tym 94 osoby z niepełnosprawnościami i ponad 100 osób uchodźczych z Ukrainy. To jedna z największych szkół w Polsce i jedna z pierwszych, która wprowadziła nauczanie włączające (1994 r.). Neuroróżnorodność i wielokulturowość to atuty ZSO nr 3. Neuroróżnorodność to słowo klucz, które zawiera w sobie różne niepełnosprawności. Należą do nich uczennice/uczniowie z niepełnosprawnościami ruchowymi, słabowidzący, osoby z niedosłuchem (aparaty zauszne oraz wszczepy ślimakowe), osoby ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z wadami wymowy i zaburzoną komunikacją (afazja , SLI – Specific Language Impairment, mutyzm wybiórczy itd.).

Fundacja Sztuka Wolności od dwóch lat współpracuje z osobami reprezentującymi kadrę pedagogiczną ZSO nr 3, w tym z członkiniami zarządu Fundacji Pomoc w Komunikowaniu się Elwirą Konczanin-Dołkowską i Małgorzatą Konczanin, a także z jedną z jego uczennic – nastoletnią, uzdolniona muzycznie uchodźczynią z Ukrainy Anastasiią Liakh. Anastasiia była uczestniczką i solistką naszego projektu Polsko-Ukraińsko-Niemiecki Salonu Kultury, gdzie grała na pianinie, gitarze i skrzypcach oraz śpiewała. Uczennica teraz pragnie kształcić się w kierunku slamu poetyckiego. Warsztaty slamu poetyckiego w olsztyńskim ZSO nr 3 stanowią zatem nie tylko wydarzenie edukacyjne, lecz także wielowymiarowe działanie integracyjne, włączające osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym.

 

 

Prowadząca warsztaty to dr Aleksandra Korczak – nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii wyróżniona w Konkursie Nauczyciela Roku, nominowana do nagrody im. Ireny Sendlerowej za działalność antydyskryminacyjną w edukacji oraz do nagrody im. prof. Romana Czerneckiego za eseistykę na rzecz oświaty. Obroniła doktorat dotyczący kobiecości i dziewczęcości w lekturach szkolnych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. O szkole opowiada też jako poetka performatywna – jest mistrzynią Warszawy i trzykrotną finalistką Mistrzostw Polski w Slamie Poetyckim (występuje pod pseudonimem Wiosna). Łączy doświadczenie dydaktyczne i sceniczne, prowadząc warsztaty twórczego pisania dla młodzieży.

Warsztaty slamu poetyckiego z dr Aleksandrą Korczak już trwają (odbywają się 16.01.2024 r.) i weźmie w nich udział 211 uczniów i uczennic!
Ta liczba przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Cieszymy się ogromnie z otwartości ZSO nr 3 w Olsztynie na nowe formy nauczania i pracy z językiem polskim.

 

 

Wkrótce oddamy głos prowadzącej warsztaty i przedstawimy tutaj jej wrażenia z wizyty i pracy z młodzieżą w Olsztynie.