“Miłość to chemia”

Jun 19, 2019 | News

“Miłość to chemia”

Jun 19, 2019 | News

“Miłość to chemia” – taki slogan widnieje tuż pod hasłem “Z małej szkoły w wielki świat”. A gdzie jest owa mała szkoła? Oczywiście w Idzbarku, w której to wsi mieści się nasza siedziba.

1 marca 2019 roku prezeska Fundacji Sztuka Wolności Olga Żmijewska odwiedziła idzbarską szkołę podstawową, gdzie spotkała się z dyrektorką szkoły, panią Justyną Jóźwiak-Galant. Przemiłe a jakże merytoryczne spotkanie miało na celu ustalenie wspólnych płaszczyzn działania szkoły i fundacji.

W myśl zasady “Myśl globalnie, działaj lokalnie” Fundacja Sztuka Wolności jest mocno osadzona w realiach społeczności Idzbarka. Jako że działania organizacji pozarządowych mają największy sens i osiągają najlepsze wyniki wtedy, kiedy wynikają z rzeczywistego zapotrzebowania i z potencjału beneficjentek / beneficjentów, niezwykle istotne jest poznanie środowiska, w którym i dla którego funkcjonują organizacje. Dlatego wywiady środowiskowe i konsultacje są często istotnym warunkiem kwalifikacji do aplikacji o środki finansowe.

Podczas spotkania w szkole rozmawialiśmy między innymi o wspólnym przedsięwzięciu szkoły, naszej fundacji i trzeciego partnera. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zdradzić więcej, a tymczasem dzielimy się fotorelacją.

Pozdrawiamy z Idzbarka <3