Fundacja Sztuka Wolności we współpracy z niemieckim Instytutem ds. Kontaktów Międzynarodowych

Jan 31, 2020 | News

Fundacja Sztuka Wolności we współpracy z niemieckim Instytutem ds. Kontaktów Międzynarodowych

Jan 31, 2020 | News

Fundacja Sztuka Wolności we współpracy z niemieckim Instytutem ds. Kontaktów Międzynarodowych

2019 rok był dla naszej fundacji czasem poszukiwań, nawiązywania nowych kontaktów oraz określania priorytetów i kierunków działań.

2020 rok jest rokiem wdrażania i realizacji.

Już 7. stycznia, a więc pierwszego dnia po długim okresie świątecznym, Olga Żmijewska, prezeska Fundacji Sztuka Wolności odbyła spotkanie z menedżerką kultury niemieckiego Instytutu ds. Kontaktów Międzynarodowych Julią Herzog, która koordynuje pracę stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach (https://www.ifa.de/)

Noworoczne spotkanie odbyło się w imponującym Domu Kopernika w Olsztynie, a rozmowa dotyczyła wspólnego projektu młodzieżowego, nad którym już pracujemy. Zależy nam na innowacyjnych działaniach, które zainteresują młode osoby językiem i kulturą Niemiec.

Jednym z celów statutowych Fundacji Sztuka Wolności jest działanie na rzecz porozumienia kultur. Współpraca z mniejszością niemiecką na terenach Warmii i Mazur jest dla nas ważnym filarem naszej działalności, który wpisuje się w świadomość ciągłości kulturowej terenów, na których mamy swoją siedzibę.