Fundacja Sztuka Wolności w ONZ w Genewie

Jun 22, 2018 | News

Fundacja Sztuka Wolności w ONZ w Genewie

Jun 22, 2018 | News

7 maja 2018 roku Fundacja Sztuka Wolności została wpisana do KRS. Nasza fundacja jest zatem w powijakach, ale już przyszło jej raczkować na prawdziwych salonach…

W dniach 12-13 czerwca, jako prezeska Fundacji Sztuka Wolności, Olga Żmijewska wzięła udział w konferencji INFOCUS poświęconej innowacjom społecznym w rozumieniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (https://www.un.org.pl/) zgodnie z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która to konferencja odbyła się w siedzibie ONZ w Genewie.

Fundacja Sztuka Wolności skupia się na celach nr 4, 5 i 10: dobra jakość edukacji; równość płci; mniej nierówności.

Podczas konferencji nasza prezeska miała okazję pogłębić swoją wiedzę na temat Agendy 2030, wziąć udział w warsztatach, gdzie rozwiązywano case dotyczący integracji uchodźców w Unii Europejskiej, a także została zaproszona do udziału w dyskusji panelowej o odpowiedzialnym biznesie.

Tym samym, po raz pierwszy w swojej historii wieś Idzbark, w której to wsi mieści się nasza siedziba, był reprezentowany w ONZ!
I o to właśnie chodzi!
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie nie tylko umożliwiają nam partycypację w swoich procesach. One wręcz potrzebują naszego udziału. Tak właśnie pojmujemy sens nazwy Fundacji Sztuka Wolności. Wolność jest sztuką, gdyż wymaga realizacji, wdrożenia i aktywnego pielęgnowania. Bez tego łatwo ją oddać bądź stracić.

Olga Żmijewska pojechała do Genewy nie tylko jako prezeska fundacji, lecz także jako dawne dziecko imigrantów, jako przedsiębiorczyni, jako kobieta, jako mieszkanka małej wsi na krańcu Unii Europejskiej i jako naukowczyni. W każdym z tych aspektów swojej osoby mogła Ona wnieść coś do rozmów/warsztatów i otrzymać coś dla siebie.

Bardzo nam miło, że Fundacja Sztuka Wolności mogła podzielić się swoimi doświadczeniami w tym międzynarodowym środowisku. Nie mniej ucieszyła nas możliwość zapoznania się z działaniami osób w innych częściach świata – Barcelonie, Permie czy Hongkongu.

Tego typu wymiany utwierdzają w przekonaniu, że w całej swojej różnorodności jesteśmy tacy sami. Takie spotkania, konferencje, wyjazdy bardzo dobitnie uwydatniają, że w każdym miejscu na ziemi ludzie chcą mieć godne warunki do życia i rozwoju. Pragniemy brać udział w tych wspólnych dążeniach i chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w naszej wsi, naszym regionie, naszym kraju – i nie tylko tu.

Szukamy odpowiedzi i rozwiązań!