O fundacji

Fundacja Sztuka Wolności promuje świadomość wolności każdej osoby.
Wolność to także odpowiedzialność – za siebie i za swoje otoczenie, a także za świadome korzystanie z niej w sposób nienaruszający wolności innej osoby.
Taki sposób działania wymaga uważności i empatii.

Fundacja Sztuka Wolności ma na celu tworzenie mostów pomiędzy środowiskami, które w swojej codzienności teoretycznie nie mają szansy się spotkać.
Komunikacja jest naszym podstawowym narzędziem, przy czym jako jedną z jej form rozumiemy sztukę.
Sztuka i twórczość są manifestacją istoty osoby, która je tworzy. W ustroju demokratycznym wolność sztuki – a więc swoboda wypowiedzi – ma szczególne znaczenie i jest chroniona. Sztuka per se jest wolna – tak jak myśl. Dlatego świadomość wolności człowieka eksplorujemy właśnie poprzez nią.

Olga Żmijewska

Fundatorka i prezeska fundacji Sztuka Wolności, kulturoznawczyni i aktywistka społeczna, a także autorka i artystka fotografii. Żyje w szpagacie pomiędzy swoją rodzinną, mazurską wsią Idzbark a europejskimi metropoliami, o czym pisze na blogu zdrowywiesniak.pl. Odbitki swoich fotografii sprzedaje w limitowanych edycjach na swojej firmowej stronie www.crystalpalaceproductions.com

Olga Żmijewska jest związana z ruchem na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Jest członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz Soroptymistką. Obecnie współorganizuje międzynarodowy Kongres Soroptymistyczny, który odbędzie się w 2021 roku w Krakowie i będzie jednym z wydarzeń obchodów stulecia akredytowanej przy ONZ organizacji feministycznej Soroptimist International.

Olga Żmijewska jest także członkinią rady przyznającej corocznie nagrodę Viadrinapreis Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, a także przynależy do brytyjskich towarzystw naukowych BASEES (British Association for Slavonic and East European Studies) i ECEES WAF (Eurasian, East and Central European Studies Women’s Academic Forum). Jest doktorantką wydziału kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, a tematem Jej badań jest grono słuchaczek/słuchaczy Radio Maryja w świetle społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Działania

Dostrzegamy jak ważną rolę w życiu społecznym i w komunikacji odgrywa sztuka w jej różnorodnych odsłonach. Sztuka jest manifestacją niepowtarzalności człowieka. Jest materializacją cech osoby tworzącej oraz Jej doświadczeń, myśli czy też emocji. Dzięki dziełom sztuki stają się one namacalne, dzięki czemu mogą być oglądane, dotykane, doświadczane i przeżywane przez inne osoby.

Twórczość i sztuka już z definicji są wolne, ponieważ są manifestacją uczuć, przeżyć, doświadczeń, emocji czy poglądów istoty wolnej, jaką jest człowiek. Dlatego w ustroju demokratycznym wolność sztuki – a więc swoboda wypowiedzi – ma szczególne znaczenie i jest chroniona. Tylko dyktatorzy i rządzący o zapędach autorytarnych dają ponieść się iluzji, że może być inaczej. U podstaw tej iluzji leży nierozumienie istoty świata i człowieczeństwa.

Sztuka wolności zaczyna się od stopnia wolności,
jaką każda z osób daje sobie sama.