Połączenie

Sie 13, 2019 | Projekty

Sztuka wolności = wolność sztuki

Twórczość i sztuka już z definicji są wolne, ponieważ są manifestacją uczuć, przeżyć, doświadczeń, emocji czy poglądów istoty wolnej, jaką jest człowiek. Tylko dyktatorzy i rządzący o zapędach autorytarnych dają ponieść się iluzji, że może być inaczej. U podstaw tej iluzji leży nierozumienie istoty świata i człowieczeństwa.

Myśli nie da się odmyśleć.
Emocji nie da się odczuć.
Twórczości nie można zabronić.
Ba! Jej często nie da się powstrzymać, ponieważ dla osoby twórczej jest ona koniecznością i nie podlega woli.
Artystki i artyści stawiają przed społeczeństwem lustro.

W obszarze „Połączenie” przeprowadzamy działania związane z twórczością i łączymy różne dziedziny sztuki, a także dziedziny życia, w których obecność sztuki nie wydaje się oczywista.

Połączenie
Połączenie
Połączenie
Połączenie
Połączenie
Połączenie
Połączenie