Olga Żmijewska członkinią grupy eksperckiej ds. użytkowania pałacu w Sztynorcie

Aug 21, 2021 | News

19 sierpnia 2021 roku, podczas spotkania grupy roboczej „Sztynort” pod kierownictwem konsul generalnej Cornelii Pieper w Sztynorcie powołano grupę ekspercką do spraw opracowania koncepcji użytkowania pałacu w Sztynorcie pod kątem merytorycznym.

W skład grupy wchodzą członek zarządu Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony zabytków Kultury prof. Dieter Bingen, były dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i współzałożyciel olsztyńskiej fundacji „Borussia” prof. Robert Traba, były dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda oraz fundatorka i prezeska Fundacji Sztuka Wolności Olga Żmijewska.

Olga Żmijewska wchodzi w skład grupy eksperckiej nie tylko jako kulturoznawczyni, lecz przede wszystkim jako reprezentantka regionu Warmii i Mazur, w którym znajduje się pałac, a także jako mieszkanka i wieloletnia działaczka obszarów wiejskich. W swoim wystąpieniu podczas spotkania grupy roboczej w Sztynorcie, prezeska Fundacji Sztuka Wolności podkreśliła, jak ważne jest włączenie społeczności lokalnej do projektu odbudowy pałacu jako jednej z grup docelowych jego oferty i działań: pałac w Sztynorcie nie może być wyspą dla elit. Dr Marek Prawda słusznie podkreślił, że pałac znajduje się w regionie tradycyjnie związanym z rolnictwem i leśnictwem, do czego należy odwołać się w opracowaniu koncepcji użytkowania. Ten wątek został również podkreślony przez obecnego w Sztynorcie najstarszego wnuka ostatniego właściciela pałacu, Dirka von Haeften, który podkreślał zamiłowanie Heinricha von Lehndorff’a do przyrody i regionu.

Przed grupą opracowanie wspólnego stanowiska i wypracowanie propozycji koncepcji użytkowania budynku po jego remoncie.