Nowe wydawnictwa Fundacji Sztuka Wolności – koncepcja użytkowania Pałacu w Sztynorcie

Dec 5, 2023 | News

Za nami niezwykły rok w Fundacji Sztuka Wolności. Był on wypełniony między innymi nowymi kontaktami i pomysłami oraz muzyką. Przede wszystkim jednak 2023 rok był rokiem bardzo wytężonej pracy – czy to koncepcyjnej, czy to tej związanej z realizacją wcześniejszych planów.

W tym roku dobiegła końca moja praca w grupie eksperckiej ds. opracowania koncepcji użytkowania Pałacu w Sztynorcie Pałac Sztynort. Byłam jedną z 34 osób eksperckich z Polski i Niemiec, które wspólnie zastanawiały się, w jaki sposób i w jakim celu można będzie wykorzystywać piękny, zabytkowy Pałac w Sztynorcie po zakończeniu renowacji, która jest dotowana m.in. przez Bundestag i polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Grupa ekspercka działała w sześciu podgrupach poświęconych sześciu obszarom wykorzystania pałacu. Jako fundatorka i prezeska Fundacji Sztuka Wolności, a także jako kobieta pochodząca z obszarów wiejskich Mazur, ja pracowałam w podgrupie “Academia Masuria”. To nasza nazwa dla organizacji pozarządowej, która mogłaby działać w pałacu.

Zwieńczeniem spotkań i dyskusji grupy eksperckiej jest łącznie pięć drukowanych publikacji – rozszerzona koncepcja użytkowania (trzymam ją na zdjęciu – publikacja w językach niemieckim i polskim, 100 stron w formacie A4), skrócona koncepcja użytkowania (oddzielnie w językach polskim i niemieckim, format B5) oraz składana ulotka (także w dwóch wersjach językowych).

Publikacje zostały wydane pod redakcją panów profesorów Dietera Bingena i Roberta Traby. Miałam zaszczyt być koordynatorką prac redakcyjnych i wydawniczych, a Fundacja Sztuka Wolności jest jednym z wydawców tych materiałów, których druk został dofinansowany przez Ambasadę Niemiec w Warszawie.

Wersje drukowane tych wydawnictw są przeznaczone dla potencjalnych inwestorów i mecenasów, nakład jest limitowany. Polecamy nieograniczony dostęp do tych treści w wersji cyfrowej na naszej stronie internetowej, w zakładce Projekty, Pałac w Sztynorcie, a więc pod tym linkiem: https://sztukawolnosci.org.pl/palac-w-sztynorcie/

Olga Żmijewska
Fundatorka i prezeska Fundacji Sztuka Wolności