The Freedom Calendar
The Freedom Calendar

Support the Art of Freedom Foundation and its actions and initiatives!

Fundacja Sztuka Wolności w akcji Orange The World
Fundacja Sztuka Wolności w akcji Orange The World

Rozmaite formy przemocy to temat wciąż żywy stojący w totalnej opozycji wobec wolności, która dla nas jest priorytetem i celem wielu działań. Dlatego nasza fundacja chętnie zaangażowała się w organizację polskiej odsłony kolejnej edycji Orange The World.

Orange the World
Orange the World

Various forms of violence still remain a much talked about topic in total opposition to freedom, which is our priority and the aim of many actions. Thus, our Foundation was very eager to get involved in the organisation of the forthcoming Polish edition of Orange the World.