Posiedzenie grupy roboczej „Sztynort”

Mrz 24, 2023 | Aktuelles

22.03.2023 r. w ambasadzie RFN w Warszawie (Ambasada Niemiec) odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Sztynort” pod przewodnictwem konsul generalnej RFN Cornelii Pieper. Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku

Celem spotkania około 40 członkiń i członków grupy była prezentacja rozszerzonej koncepcji użytkowania pałacu w Sztynorcie przez kierowników grupy eksperckiej profesorów Roberta Trabę i Dietera Bingena. Grupa ekspercka ds. opracowania koncepcji użytkowania pałacu w Sztynorcie została powołana w sierpniu 2021 roku przez konsul generalną RFN Cornelię Pieper. W jej początkowy skład wchodzili Robert Traba, Dieter Bingen, Marek Prawda i Olga Żmijewska.

 

 

Z czasem grupa ta powiększyła się do 34 osób, które pomiędzy styczniem a czerwcem 2022 roku intensywnie pracowały w 6 podgrupach nad koncepcją użytkowania budynku. Następnie efekty tej pracy były redagowane i tłumaczone. 22 marca 2023 roku nadszedł dzień prezentacji końcowego dokumentu w językach polskim i niemieckim. 

Udział w odbudowie pałacu w Sztynorcie jest jednym z projektów Fundacji Sztuka Wolności, a jej prezeska Olga Żmijewska uczestniczy w grupie roboczej „Sztynort“ od początku jej istnienia, czyli od stycznia 2019 roku.

 

 

Przed nami etap publikacji nowo powstałego dokumentu. Olga Żmijewska jest członkinią grupy redakcyjnej pracującej nad produkcją broszury i ulotek. Cała rozszerzona koncepcja użytkowania pałacu w Sztynorcie pojawi się także na naszej stronie internetowej. Będziemy o tym informowali.

Rozpoczęła się wiosna, a to oznacza, że grupa Sztynort przygotowuje także tegoroczną edycję festiwalu Stn:ORT, który rozpocznie się 11 sierpnia. Fundacja Sztuka Wolności będzie tam obecna m.in. z naszą książką „Wolno(ść). O dobrym życiu szytym na własną miarę“.

Już teraz zachęcamy do zaplanowania w wizyty w Sztynorcie w trakcie festiwalu, czyli w dniach 11.08.-15.08.2023 r.