Collegium Polonicum w Słubicach: Fundacja Sztuka Wolności na konferencji naukowej

lis 13, 2021 | Aktualności

W dniach 3-5.11. prezeska Fundacji Sztuka Wolności Olga Żmijewska miała przyjemność i wielki zaszczyt wziąć udział w konferencji naukowej „Sprawiedliwość i przeciwdziałanie dyskryminacji w kontekście polsko-niemieckim. Upowszechnianie dobrych praktyk i strategii w dydaktyce akademickiej” zorganizowanej przez Katedrę Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach jako wydarzenie pożegnalne prof. Bożeny Chołuj, kierowniczki tejże katedry, a także współzałożycielki – razem z prof. Małgorzatą Fuszarą – kierunku Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 

To niezwykłe wydarzenie naukowe zainaugurował wykład profesora Adama Bodnara o urzędzie rzecznika praw obywatelskich w Rzeczypospolitej Polskiej, po którym nastąpiła dyskusja panelowa na najwyższym poziomie intelektualnym. Do profesora Adama Bodnara i profesor Bożeny Chołuj dołączyli bowiem politolog prof. Tim Beichelt, a także prof. Gesine Schwan – wieloletnia rektorka Uniwersytetu Viadrina, a później dwukrotna kandydatka na urząd prezydentki RFN.

Olga Żmijewska została poproszona o wystąpienie na temat obcości i wyobcowania.

Moją przedmówczynią w panelu była uchodząca za pierwszą (a być może jedyną) polską teolożkę-feministkę prof. Elżbieta Adamiak. Zaraz po mnie wystąpiła Jenni Ramme mówiąc o tzw. strefach wolnych od LGBT i strefach przyjaznych LGBT. Panel zakończyło wystąpienie literaturoznawczyni i pisarki prof. Ingi Iwasiów. Jako kobieta z obszarów wiejskich i mówiąc w takim gronie, w kontekście takich tematów jak kościół, teologia, inkluzwyne tłumaczenie biblii, wrogość wobec społeczności LGBT czy też „kobiet bez kościoła”, zdawałam się być predysponowana do poruszenia zagadnienia marginalizacji mniejszości seksualnych (i innych) w środowiskach wiejskich. Być może tego nawet się spodziewano. Wybrałam inaczej.

Prezeska Fundacji Sztuka Wolności, która pracuje nad rozprawą doktorską pod opieką naukową prof. Chołuj, upatruję się obcości i wyobcowania w innym obszarze. W swojej codzienności w obszarach wiejskich nie spotyka się Ona z marginalizacją ani wykluczeniem. Nie mając także kontaktu z mową nienawiści Olga Żmijewska nie chciała przyczyniać się do szerzenia stereotypów na temat polskiej wsi. W tej kwestii przyłącza się Ona do głosu Daniela Rycharskiego, gdy mówi On, że w polskiej wsi jest dużo miejsca dla miłości.

W swoim wystąpieniu Olga postawiła tezę, że największym „obcym” w Polsce jest kobieta jako istota ludzka. Wystąpienie uzupełniła prezentacją o działalności Fundacji Sztuka Wolności i jej projektu Peace & Pussy.

Tekst wystąpienia Dżender pod strzechy niebawem będzie dostępny na portalu www.peaceandpussy.pl, w zakładce blog.